Защо пловдивските акционерни дружества “Орфей Клуб Уелнес”, “Пловдив Тех Парк” и “ИТ Академия” избраха Cardano за създаването на два ICO проекта - за туризма и образованието? 

[/userfiles/files/viber_image_2021-07-07_12-09-26-352.jpg]


Проучвайки различните блокчейн платформи, два екипа, създадени от трите пловдивски дружества “Орфей Клуб Уелнес”, “Пловдив Тех Парк” и “ИТ Академия”, програмираха базови модели на две туристически платформи, една образователна и една за етични финанси.
Първата туристическа платформа е със своя социална мрежа www.tripxv.com , а втората е за средната класа от Индия, Китай И САЩ www.clubxchain.com . Креативният млад екип работи в партньорство с фирмите Вискомп, Грабо, Рейт Хоук, Шметерлинк, Файт4Дигитал, Екскурзоводи България, хърватски и индийски фирми в сферата на туризма, образованието, финансите и ИТ технологиите. 
Към настоящия момент екипът е отправил поглед към най-новата децентрализирана публична блокчейн платформа с отворен код Cardano. През 2021 г. се проведоха и два форума с участието на лектори от Блокчейн асоциацията, между които Чарлз Хоскинсън и Васил Дъбов. 

Защо Кардано?
Изградена със строгостта на официалните методи за високо ниво на сигурност, Cardano има за цел да постигне мащабируемост, оперативна съвместимост и устойчивост, необходими за реални приложения. 
Въз основата на рецензирани академични изследвания, тази блокчейн платформа е открита и прозрачна. Всички изследвания и технически специфики, които са в основата ѝ, са публични и цялата дейност по разработването ѝ е обществено достъпна. Когато мрежата е напълно децентрализирана, тя ще принадлежи на обществеността. Именно общността ще бъде тази, която решава бъдещето на Cardano.
Cardano е първата такава платформа, която е разработена и се развива по предварително формирана научна философия и подход, основаващи се на научни изследвания.  

Кои са криптовалутите от първо, второ и трето поколение?
Bitcoin е началният децентрализиран публичен блокчейн, който стартира криптореволюцията. Той е своеобразен дигитален публичен регистър, в който се вписват необратимо транзакции, преносители на себестойност. Единствената функция на Bitcoin е да съхранява и пренася парични ресурси под формата на записи в своя регистър. Поради това, тя се определя като криптовалута от първо поколение.
Втората по важност дигитална децентрализирана платформа в света със свой собствен децентрализиран публичен регистър по формата на блокчейн, е Етериум (Ethereum). И тя, както Bitcoin може да служи за съхранение и пренос на парична стойност с помощта на собствената си валута - Етер. Различното и ново при Ethereum е, че на платформата могат да се създават т.н. smart договори, както и децентрализирани приложения. Това я прави криптовалута от второ поколение. 
Cardano е все още проект в развитие, който се превръща в криптовалута от трето поколение. Най-амбициозната му цел е, освен да бъде сигурна криптовалута и стабилна платформа за smart договори и децентрализирани приложения, да бъде и 100 пъти по-децентрализирана от Bitcoin, да предложи мащабируемост и стабилност далеч надхвърлящи възможностите на Ethereum и да осигури възможност на различните блокчейни да комуникират помежду си.

История на Cardano
През 2014 г. един от създателите на Ethereum - Чарлз Хоскинсън напуска организацията, поради различия във възгледите си и решава да създаде свой проект. Към него се присъединява Джереми Ууд и през 2015 г. двамата стават съоснователи на Фондация Кардано в Швейцария и на компанията Input Output Hong Kong (IOHK), която по-късно е преименувана на Input Output Global (IOG).
През 2017 г. в Япония е регистрирана компанията Emurgo, която играе ролята на търговско крило на проекта. На 28.09.2017 г. официално е пусната криптовалутата ADA на блокчейна Cardano.
Блокчейнът на Cardano е създаден така, че да се състои от различни слоеве. Основният е Cardano Settlement Layer (SL), който представлява самата криптографска валута, разработена от IOHK, университета в Единбург, Атинския университет и от университетът в Кънектикът. Cardano SL е създаден на основата на програмния език Haskell и протоколът Уроборос (Ouroboros), който ползва Доказателство за залог.
Следващият слой е контролният, който следи дали дадени операции се изпълняват правилно или не. 

Монетарна политика на Cardano
Общият брой и максимално количество дигитални монети на Cardano в света ще бъде 45 000 000 000. В началото на проекта, на пазара са пуснати 25 927 070 538 ADA за свободна продажба и 5 185 414 108 ADA под формата на ваучери, разпределени между IOHK, Фондация Кардано и Emurgo. Оставащите 13 887 515 354 ADA ще бъдат пуснати в течение на времето, по начин определен от алгоритъма на протокола на Доказателство за залог.
Кардано разполага със собствена хазна (“съкровищница”), която ще се управлява от всички, закупили ADA. Тази съкровищница ще се захранва отчасти от новоизсечените монети и отчасти от миньорските такси. 
Миньорските такси при Cardano се наричат трансферни такси, тъй като блокчейнът не използва миньорско оборудване, което е характерно за криптовалутите, опериращи под протокол, използващ Доказателство за работа. 
Деноминацията на ADA се нарича Лавлейс, като съотношението е 1 ADA = 1 000 000 Lovelace. Лавлейсите са подобни на стотинките с тази разлика, че са 1 милионна част от ADA. 

Уроборос протоколът и Cardano алгоритъмът на Доказателство за залог
Уроборос (Ouroboros) протоколът на Доказателство за залог е една от най-важните части на Cardano. Той е разработен от IOHK и дефинира начина, по който възлите достигат до консенсус за състоянието на публичния регистър (блокчейна). 
Публичният регистър е съвкупност от данни, в който са вписани активите на всеки потребител. Възелът (node) е компютърна програма, която участва в децентрализираната система и най-често способства за потвърждаването на транзакциите. 
Алгоритъмът на Cardano - Ouroboros е уникален, защото е първият протокол на Доказателство за залог, който е основан на научни формални методи и е рецензиран след поредица академични изследвания.
Доказателство за залог е иновативен подход за създаване на блоковете в блокчейна (блокверигата). При него се избира един възел на случаен принцип, определен от вероятност пропорционална на съдържащия се в него залог под формата на ADA. Ако възелът съдържа повече от 0 криптомонети (залог), тогава се нарича залогодържател (stakeholder), а ако бъде избран да генерира следващия блок - слот лидер (slot leader). Слот лидерът получава правото да създаде новия блок като “слуша” обявените транзакции от останалите възли, вписва ги в блока, подписва ги с тайния си ключ и ги публикува в мрежата. Така слот лидерът става валидатор на блока.
Единствено залогодържателите (stakeholders) могат да участват в управлението на протокола. Залогодържател може да стане всеки потребител, който има желанието, необходимите компютърни умения и инвестиция (залог) в ADA. Всеки делегирал ADA в басейна (pool) към печелившия възел, получава като награда новосъздадени монети от криптовалутата. 
Платформата Cardano е доста амбициозна. Въпреки, че проектът е сравнително нов и му предстои дълъг път, научно ориентираният подход и начин на работа са уникални и надеждни за пазара на криптовалути. 

Предстои много работа, а двата ICO екипа предвиждат началото на проектите да е през септември. А задачата да се обединят финансовата и туристическата платформи в един ICO проект е повече от иновативна. Със сигурност това ще бъде първото ICO, което тръгва от реално работещи платформи, а Бялата книга ще доразвие използването на Ада Кардано. Амбициозно, нали? 

Публикация от 19 юли 2021
Автор Павлина Делева